Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

Εξωτερική θερμομόνωση τοίχωνΠλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
Η εξωτερική θερμομόνωση καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των τοίχων εξασφαλίζοντας θερμική άνεση στον εσωτερικό χώρο. Μειώνει σημαντικά τις διαφορές θερμοκρασίας της εσωτερικής επιφάνειας των τοίχων με αυτή του αέρα συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό της δαπάνης θέρμανσης και δροσισμού.
 • Στεγανότητα προσόψεων
Η εξωτερική θερμομόνωση προσφέρει τέλεια προστασία από την βροχή και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία. Επίσης προστατεύει από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία λόγω της εξασφάλισης ομοιόμορφης υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους.
 • Αποφυγή ρηγματώσεων – αισθητική ανάδειξη του κτιρίου
Ο καθολικός οπλισμός με υαλόπλεγμα  σε συνδυασμό με την ελαστομέρεια των κονιαμάτων και του τελικού έγχρωμου επιχρίσματος, εξασφαλίζουν την ιδανική εικόνα του κτιρίου στον χρόνο, χωρίς ρωγμές, αποφλοιώσεις, άλατα και υγρασία.
 • Ιδανική λύση αναπαλαίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου κτιρίου
Κατά την διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης δεν διακόπτονται οι λειτουργίες χρήσης του κτιρίου. Υλοποιεί εξαιρετικής αισθητικής εξωτερικές επιφάνειες διατηρώντας τον αρχιτεκτονικά χαρακτήρα και την ταυτότητα του κτιρίου.
 • Προσθέτει αξία στο ακίνητο
Η υψηλή βαθμολόγηση στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου.

Συστήματα με βάσει το θερμομονωτικό υλικό

1. Εξηλασμένης πολυστερίνης kelyfos
    DOW XENERGY, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ = 0,030 W/mΚ)
    DOW STYROFOAM (λ = 0,033 W/mΚ)
2. Διογκωμένης πολυστερίνης EPS
    Λευκή πολυστερίνη  (λ = 0,037 W/mΚ )
    Γραφιτούχα πολυστερίνη  (λ = 0,032 W/mΚ )
3. Πετροβάμβακα ( λ = 0,040 W/mΚ )

Πάχος θερμομονωτικού υλικού

 • Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Είναι ιδιαίτερα συμφέρον να εφαρμόζουμε μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης, εξασφαλίζοντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
 • Ένα 1 cm περισσότερη θερμομόνωση σε σχέση με τα 5 cm, επιφέρει 20 % λιγότερες απώλειες και κατ’ επέκταση 20 % λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χρημάτων.

Διαδικασία εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης

1. Έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος

Εξετάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση του υποστρώματος και διενεργούμε τους εξής ελέγχους:

 • Έλεγχος επιπεδότητας  προσόψεων με μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα.
 • Έλεγχος των επιφανειών για υγρασία και σαθρά τμήματα.
Αφού εντοπιστεί η αιτία της υγρασίας εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη λύση στεγανοποίησης. Τα αφαιρεθέντα σαθρά σημεία επισκευάζονται με κατάλληλο κονίαμα.

 • Έλεγχος της πρόσφυσης των παλαιών χρωμάτων
 • Καθαρισμός όλων των επιφανειών με υδροβολή ,από σκόνες, σαθρά, λίπη, άλγη κλπ.
 • Έλεγχος ρωγμών και σαθρών στα στοιχεία του σκυροδέματος
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την αντισεισμική αντοχή του κτιρίου, τα διαβρωμένα σημεία να αποκαλύπτονται και να μην «σκεπάζονται» και  να επισκευάζονται με τον σωστό τρόπο:

 • Καθαίρεση σαθρού σκυροδέματος
 • Καθαρισμός οπλισμού
 • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
 • Αστάρι πρόσφυσης
 • Αποκατάσταση με επισκευαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα
 • Αναστολέας διάβρωσης

2.   Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών

 • Επικόλληση και αλφάδιασμα των θερμομονωτικών πλακών, σε σχήμα κτισίματος.
 • Μηχανική στήριξη των πλακών με ειδικά αγκύρια, σε πυκνότητα που καθορίζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, 6-8  αγκύρια / m2. Τα αγκύρια χωνεύονται 2 cm στην θερμομονωτική πλάκα. Το κενό σφραγίζεται με ροδέλα πολυστερίνης και αφρό πολυουρεθάνης. 
 • Τρίψιμο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με ειδικό τριβείο με γυαλόχαρτο για την επίτευξη της τέλειας επιπεδότητας.

3.   Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων

 • Για την προστασία όλων των γωνιών τοποθετούνται πλαστικά γωνιόκρανα με κόλλα.
 •  Όταν προβλέπονται, διαμορφώνονται σκοτίες και τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια υαλοπλέγματος.
 • Όταν προβλέπονται  νεροσταλάκτες, τοποθετούνται τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια.

4.    Βασικό επίχρισμα- τοποθέτηση υαλοπλέγματος

 • Επί των θερμομονωτικών πλακών, γίνεται διάστρωση της πρώτης στρώσης του κονιάματος και επ’ αυτής επικολλάται, σε όλη την επιφάνεια το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης.
 • Στις γωνίες των ανοιγμάτων τοποθετείται δεύτερο υαλόπλεγμα ως πρόσθετος οπλισμός.
 • Ακολουθεί δεύτερη στρώση κονιάματος , η οποία καλύπτει πλήρως το υαλόπλεγμα.
 • Σφράγισμα με πολυουρεθανική μαστίχη , των αρμών στις μαρμαροποδιές κλπ, για την εξασφάλιση της στεγανότητας στα τελειώματα του συστήματος.

5.    Τελικό έγχρωμο επίχρισμα

 • Επί του βασικού σοβά, αφού σκληρυνθεί, εφαρμόζεται  primer.
 • Ακολουθεί η εφαρμογή του τελικού  έγχρωμου  επιχρίσματος.
Οι επιλογές για το τελικό επίχρισμα είναι απεριόριστες: Ποικιλία χρωμάτων, κοκκομετρίες από 1 mm- 2,5 mm και διάφορα είδη: ανόργανο, ακρυλικό, σιλικονούχο, πυριτικό.

6.    Ευαίσθητα σημεία της εξωτερικής θερμομόνωσης

 • Η στεγανότητα στα όρια- τελειώματα του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτροπή της εισροής της υγρασίας, η οποία εκτός των άλλων προβλημάτων που προκαλεί, μειώνει σημαντικά την απόδοση της θερμομόνωσης. Τα υγρά δομικά υλικά έχουν 24 φορές μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα. Καταναλώνουμε ενέργεια για να εξατμιστεί η εγκλωβισμένη υγρασία και όχι να θερμάνουμε τον εσωτερικό χώρο.
 • Η συναρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης με τις μονώσεις της ταράτσας, των βεραντών και του υπογείου θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να εξασφαλίζεται η προστασία των στεγανώσεων.
 • Η ζώνη της εξωτερικής θερμομόνωσης που είναι σε επαφή με το έδαφος, το πεζοδρόμιο και τις βεράντες θα πρέπει να προστατευτεί ιδιαίτερα από την ανερχόμενη υγρασία και την αναπήδηση της βροχής. Εφαρμόζεται στεγανοποίηση σε δύο φάσεις: πριν την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών και πριν το τελικό επίχρισμα.
 • Οι οριζόντιες επιφάνειες (καπάκια στηθαίων) στεγανοποιούνται πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.
 • Οι αρμοί της εξωτερικής θερμομόνωσης με τις μαρμαροποδιές, τα κουφώματα, τις πέργολες ,τα κάγκελα κλπ θα πρέπει να σφραγίζονται με πολυουρεθανική μαστίχη.
 • ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο χώρο σας, προτείνουμε λύσεις και υλικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σας απασχολούν.
  Θα μας βρείτε: Αδμήτου 57 περιστέρι ΤΗΛ:2121013163 ΚΙΝ:6947892945.

Monoplus - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Monoplus - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

2.1 Θερμικές απώλειες
Είναι γνωστό ότι ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλείται συνεχής ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο και πως οι θερμικές απώλειες δεν νοούνται μόνο για την απώλεια της ζέστης ενός χώρου το χειμώνα αλλά και της δροσιάς το καλοκαίρι, όταν ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι θερμότερος. Αυτή η ροή θερμότητας είναι αδύνατο να εμποδιστεί τελείως και μπορεί, μόνο, να περιοριστεί ως προς την ένταση και τη διάρκειά της. Αυτό είναι κατορθωτό μόνο όταν υπάρχει έλεγχος των θερμικών απωλειών.
Ο επιδιωκόμενος έλεγχος και περιορισμός των θερμικών απωλειών επιτυγχάνεται με τη θερμομόνωση του κελύφους, η οποία μειώνει το ρυθμό μετάδοσης της θερμότητας μέσω των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου.
2.2 Μελέτη και σχεδιασμός θερμομόνωσης κτιρίου
Πριν καταφύγει κανείς σε οποιαδήποτε μέτρα θερμομόνωσης για τον έλεγχο των θερμικών απωλειών πρέπει, κατά το σχεδιασμό, να έχει υπόψη του τους βασικότερους παράγοντες που τις προκαλούν.
Τέτοιοι παράγοντες είναι:
Η τοποθεσία και ο προσανατολισμός του κτιρίου μέσα στον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι, όσο
περισσότερο εκτεθειμένο είναι ένα κτίριο στους ανέμους τόσο μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας εμφανίζει. Επίσης, όσο περισσότερο προσβάλλεται από την ηλιακή ακτινοβολία τόσο οι απώλειες ψύξης των εσωτερικών χώρων του είναι μεγαλύτερες.
Το μέγεθος των επιφανειών του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου που είναι άμεσα εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, σε συνάρτηση με τον όγκο του κτιρίου. Ένα ελεύθερο στο χώρο κτίριο εμφανίζει πολύ μεγαλύτερες απώλειες από ένα άλλο που είναι ενταγμένο σε ένα συνεχές σύστημα δόμησης.
Το πόσο εκτεθειμένοι στο περιβάλλον είναι οι διάφοροι χώροι του κτιρίου. Χώροι τελείως εσωτερικοί θεωρείται ότι δεν παρουσιάζουν καμία θερμική μεταβολή. Αντίθετα, χώροι που εκτείνονται σε δύο ή περισσότερους ορόφους, όπως για παράδειγμα τα κλιμακοστάσια, παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες.
Τα εξωτερικά κουφώματα, τα οποία, ανάλογα με το μέγεθος, τον αριθμό και τη θέση τους στις
όψεις ενός κτιρίου, επηρεάζουν τη ροή της θερμότητας και η κακή συναρμογή τους επιτρέπει τη διείσδυση ρευμάτων αέρα.
2.3 Θερμομόνωση των δομικών στοιχείων
Ο ρυθμός ροής θερμότητας διαμέσου του κελύφους ενός κτιρίου εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται και κυρίως από τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
Η μελέτη και η σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης βασίζεται στον βέλτιστο συνδυασμό των
μεθόδων και υλικών κατασκευής, τα οποία προσδίδουν συγκεκριμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.
Ένα κτίριο πρέπει να θερμομονώνεται σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειές του, κατακόρυφες και οριζόντιες, που περικλείουν κλιματιζόμενους χώρους από τους οποίους είναι δυνατό να διαφύγει θερμική ενέργεια (επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με ατμοσφαιρικό αέρα ή μη κλιματιζόμενους χώρους). Ως εκ τούτου, τα πιο βασικά μέρη ενός κτιρίου τα οποία πρέπει να θερμομονώνονται είναι:
4.1 Βασικές έννοιες
Θερμομόνωση κτιρίου:
Με τη λήψη μέτρων για θερμομόνωση του κελύφους ενός κτιρίου επιδιώκεται η μείωση του ρυθμού ροής θερμότητας μέσα από τα τοιχώματα που χωρίζουν περιοχές ή χώρους με διαφορετική θερμοκρασία.
Η θερμομόνωση συνίσταται από ένα σύνολο στοιχείων (υλικά, διαδικασίες και μέθοδοι κατασκευής) και συνδέεται άμεσα με το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του κτιρίου.

Μετάδοση θερμότητας με αγωγή:
Αυτή βασίζεται στην ιδιότητα των μορίων των υλικών σωμάτων να προσλαμβάνουν θερμότητα από γειτονικά μόρια υψηλότερης θερμοκρασίας και να μεταδίδουν τη θερμότητά τους σε γειτονικά μόρια χαμηλότερης θερμοκρασίας. Στα στερεά σώματα η μετάδοση της θερμότητας επιτυγχάνεται εύκολα λόγω της πολύ μικρής απόστασης (πρακτικά όταν έρχονται σε επαφή) μεταξύ των μορίων κάθε σώματος. Στα υγρά, την αγωγιμότητα βοηθούν οι ελαστικές κρούσεις των μορίων. Στα μέταλλα, η ροή της θερμότητας με αγωγή οφείλεται κύρια στη διάχυση των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
Μετάδοση θερμότητας με μεταφορά:
Αυτή βασίζεται στη δυνατότητα μεταβίβασης της θερμότητας σε υγρά ή αέρια σώματα μέσω της
μετακίνησης των θερμών μορίων. Στα κτίρια, με τη φυσική κυκλοφορία του αέρα διακινούνται σημαντικά ποσά θερμότητας. Εκτός από τη φυσική κυκλοφορία του αέρα, που οφείλεται σε θερμοκρασιακές μεταβολές μέσα στους χώρους, μετακινήσεις του αέρα προκαλούν και οι άνεμοι, οι κινήσεις των ανθρώπων, τα ανοίγματα θυρών και παραθύρων, η λειτουργία ανεμιστήρων κ.ά.
Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία:
Αυτή συμβαίνει μεταξύ στερεών σωμάτων με διαφορετική θερμοκρασία που διαχωρίζονται από αέρα και μεταδίδεται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Ειδική θερμότητα (c):
Έτσι ονομάζεται η ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να υψωθεί η θερμοκρασία της μονάδας μάζας ενός υλικού κατά 1°C. Οι μονάδες της ειδικής θερμοχωρητικότητας είναι το kcal/kg °C ή J/kg Κ.
Θερμογέφυρα:
Είναι το τμήμα ενός κατασκευαστικού στοιχείου του οποίου ο βαθμός θερμομόνωσης είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη μέση τιμή θερμομόνωσης του συνόλου του στοιχείου.
Το πρόβλημα της θερμογέφυρας παρουσιάζεται συνήθως στις απολήξεις των πλακών, τα όρια της εξωτερικής τοιχοποιίας, τις ποδιές ανοιγμάτων, τα ανώφλια κ.ά. Στην περιοχή της θερμογέφυρας, λόγω της αυξημένης ροής της θερμότητας, παρουσιάζονται στις εσωτερικές πλευρές του τοιχώματος χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση τοπικής υγρασίας και μούχλας.
Γραμμική Θερμογέφυρα (Ψ):
Η πρόσθετη απώλεια θερμότητας που αποδίδεται στη σύνδεση εκφράζεται ως γραμμική θερμική μετάδοση, τιμή Ψ (W/m.K).

ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών, καθώς και
σύμφωνα με τους Περί των Βασικών Απαιτήσεων Νόμους, που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, και τους Περί των Βασικών Απαιτήσεων Κανονισμούς, που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τα προϊόντα δομικών κατασκευών για τα οποία υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο και η περίοδος συνύπαρξης του με αντίστοιχο εθνικό πρότυπο έχει λήξει, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν φέρουν τη Σήμανση Συμμόρφωσης CE.
Επομένως, για σκοπούς υπολογισμών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δηλωμένες τιμές που
αναγράφονται στη Σήμανση Συμμόρφωσης CE.
Η επιλογή των θερμομονωτικών υλικών θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις
διάφορες καταπονήσεις (μηχανικές, υγροθερμικές και φυσικοχημικές) που υφίστανται τα υλικά στο συγκεκριμένο έργο, νοουμένου ότι οι συγκεκριμένες καταπονήσεις επηρεάζουν άμεσα τη θερμική απόδοσή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση του βέλτιστου συνδυασμού των κριτηρίων επιλογής θερμομονωτικών υλικών.
3.1 Κριτήρια επιλογής θερμομονωτικών υλικών
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή θερμομονωτικών υλικών είναι:
α. Θερμοτεχνικά Χαρακτηριστικά
• Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ.
• Η εξάρτηση του λ από τη θερμοκρασία.
• Η εξάρτηση του λ από την υγρασία. Η τιμή του λ αυξάνει σημαντικά με τη συμπύκνωση υδρατμών μέσα στη μάζα του και αν διαβραχεί όλη η μάζα του τότε παύει να υπάρχει θερμομονωτική δράση.
• Η ειδική θερμότητα.
• Ο συντελεστής θερμικής διαστολής. Όσο χαμηλότερος είναι, τόσο απομακρύνεται ο κίνδυνος
οικοδομικών μικροζημιών ή καταστροφής των στεγανώσεων.
β. Τρόπος Εφαρμογής
• Προκατασκευασμένα προϊόντα ή κατασκευή επί τόπου.
• Απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα (για προστασία από μηχανικές βλάβες ή δυσμενείς
περιβαλλοντικές επιδράσεις).
• Δυνατότητα ελέγχου κατά την κατασκευή.
γ. Μηχανικές Ιδιότητες
• Αντοχή σε θλίψη, κάμψη και δονήσεις.
• Αλλοιώσεις με το χρόνο (γήρανση)
• Πυκνότητα
• Ελαστικότητα, ευθραυστότητα.
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο χώρο σας, προτείνουμε λύσεις και υλικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σας απασχολούν.
Θα μας βρείτε: Αδμήτου 57 περιστερι ΤΗΛ:2121013163 ΚΙΝ:6947892945.
 

 

Monoplus Ενεργειακές επεμβάσεις

Monoplus  Ενεργειακές επεμβάσεις


1. Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

Το μεγαλύτερο μέρος κατανάλωσης ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, κι αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη και τα κτήρια που χτίστηκαν μετά το 1980 είναι κατά κανόνα πλημμελώς θερμομονωμένα, τότε η σημασία της θερμομόνωσης γίνεται προφανής.
Οι τοίχοι, οι κολώνες και τα τοιχία αποτελούν δομικά στοιχεία που καθορίζουν τις θερμικές ανάγκες ενός κτηρίου, η ολοκληρωμένη θερμομόνωση των οποίων συμβάλλ...ει αποφασιστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, αναβαθμίζει τη θερμική άνεση των κατοίκων, απαλείφει τις ζημιές από υγρασίες και μούχλες στα σημεία που υπάρχουν θερμογέφυρες αλλά και προστατεύει την κατασκευή από ρηγματώσεις, θραύσεις και τη θερμική καταπόνηση που υφίστανται.
Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος αποτελεί ουσιαστική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, ανάλογα με το κτήριο και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, ως και 55%.
2. Μόνωση ταράτσας


Η θερμομόνωση της οροφής αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτήριο. Το δώμα αποτελεί το πιο ευπαθές δομικό στοιχείο σε ένα κτήριο. Καταπονείται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Υπάρχουν σήμερα εξαιρετικές λύσεις θερμομόνωσης των δωμάτων που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και ανακουφίζουν τους κατοίκους από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Επίσης το δώμα πρέπει να θερμομονώνεται και για έναν πρόσθετο λόγο, αυτόν της προστασίας της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν.
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο χώρο σας, προτείνουμε λύσεις και υλικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σας απασχολούν.
Θα μας βρείτε: Αδμήτου 57 περιστερι ΤΗΛ:2121013163 ΚΙΝ:6947892945

 
"Ενεργειακές επεμβάσεις
1. Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

Το μεγαλύτερο μέρος κατανάλωσης ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, κι αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη και τα κτήρια που χτίστηκαν μετά το 1980 είναι κατά κανόνα πλημμελώς θερμομονωμένα, τότε η σημασία της θερμομόνωσης γίνεται προφανής.
Οι τοίχοι, οι κολώνες και τα τοιχία αποτελούν δομικά στοιχεία που καθορίζουν τις θερμικές ανάγκες ενός κτηρίου, η ολοκληρωμένη θερμομόνωση των οποίων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, αναβαθμίζει τη θερμική άνεση των κατοίκων, απαλείφει τις ζημιές από υγρασίες και μούχλες στα σημεία που υπάρχουν θερμογέφυρες αλλά και προστατεύει την κατασκευή από ρηγματώσεις, θραύσεις και τη θερμική καταπόνηση που υφίστανται.
Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος αποτελεί ουσιαστική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, ανάλογα με το κτήριο και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, ως και 55%.
2. Μόνωση ταράτσας

Η θερμομόνωση της οροφής αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτήριο. Το δώμα αποτελεί το πιο ευπαθές δομικό στοιχείο σε ένα κτήριο. Καταπονείται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Υπάρχουν σήμερα εξαιρετικές λύσεις θερμομόνωσης των δωμάτων που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και ανακουφίζουν τους κατοίκους από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Επίσης το δώμα πρέπει να θερμομονώνεται και για έναν πρόσθετο λόγο, αυτόν της προστασίας της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν.
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο χώρο σας, προτείνουμε λύσεις και υλικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σας απασχολούν.
Θα μας βρείτε: Αδμήτου 57 περιστερι ΤΗΛ:2121013163 ΚΙΝ:6947892945"
 

Monoplus - Μονώσεις

Monoplus  -  Μονώσεις

Μονώσεις Ταρατσών

Τα δώματα είναι εκείνα τα τμήματα του εξωτερικού κελύφους που δέχονται εντονότερα από όλα τα άλλα τις περιβαλλοντικές επιδράσεις (βροχή, χιόνι ,παγετός ,αέρας, ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασιακές καταπονήσεις κλπ). Η έντονη καταπόνηση τους είναι ένας από τους λόγους που προκαλούν τις περισσότερες φθορές σ’ αυτά. Αποκολλήσεις υλικών, διογκώσεις στις στρώσεις, πρόωρη γήρανση των στεγανοποιητικών και θερμομονωτικών υλικών, θραύσεις και ρηγματώσεις, σχηματισμός εξανθημάτων και κηλίδων στην οροφή είναι οι πλέον συνήθεις φθορές που εμφανίζονται στα δώματα και που, ως επί το πλείστον, οφείλονται στην ελλιπή, κακή ή πλημμελή μόνωση τους.

Ο σωστός σχεδιασμός στις μονώσεις και η τήρηση των βασικών αρχών της οικοδομικής αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση όλων αυτών των προβλημάτων και την ορθή λειτουργία του δώματος. Επιπροσθέτως, η συνεχής συντήρηση και η αποκατάσταση τυχόν εμφανιζόμενων φθορών συμβάλλουν στην επιμήκυνση της διάρκειας της ζωής τους.

Βασικές στρώσεις της μόνωσης- διαδικασία εφαρμογής

Οι βασικές στρώσεις της μόνωσης είναι:
Θερμομόνωση
Στρώση κλίσεων
Στεγανοποίηση

1. Έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος
Καλός καθαρισμός της πλάκας, απόξεση προεξοχών, καθαίρεση σαθρών και αποκατάσταση των κοιλοτήτων με επισκευαστικό κονίαμα.
Εφαρμογή «φράγματος υδρατμών» ή στεγάνωσης ασφαλείας με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στην πλάκα και στις κάθετες επιφάνειες, στηθαία και τοίχους ,έως το ύψος των 20 cm.
Στις ταράτσες με παλαιά μόνωση θα πρέπει να γίνει έλεγχος με τομή, για το πάχος, το είδος των στρώσεων, την ύπαρξη εγκλωβισμένης υγρασίας και να αξιολογηθεί η περίπτωση αποξήλωσης της παλαιάς μόνωσης ή η διατήρηση της, ως υπόστρωμα για την νέα.

2. Θερμομόνωση

Το θερμομονωτικό υλικό που θεωρείται το πλέον κατάλληλο για το δώμα, είναι εξηλασμένη η διογκωμένη πολυστερίνη με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,030 W/mΚ - 0,033 W/mΚ.

Τα θερμομονωτικά φύλλα τοποθετούνται χωρίς διάκενα μεταξύ τους και καλύπτοντας το σύνολο της επιφάνειας του δώματος για την αποφυγή θερμογεφυρών.
Η ορθή θέση της θερμομονωτικής στρώσης είναι πάνω από την πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος και όχι από κάτω. Μόνο έτσι αξιοποιείται η θερμοχωρητικότητα της πλάκας και περιορίζεται η επίδραση των θερμογεφυρών.

Πάχος θερμομονωτικού υλικού
Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Είναι ιδιαίτερα συμφέρον να εφαρμόζουμε μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης, εξασφαλίζοντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Ένα 1 cm περισσότερη θερμομόνωση σε σχέση με τα 5 cm, επιφέρει 20 % λιγότερες απώλειες και κατ’ επέκταση 20 % λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χρημάτων.

3. Στρώση κλίσεων 1,5 %

Η απομάκρυνση του νερού από την ταράτσα είναι βασική αρχή για την σωστή λειτουργία της μόνωσης.

Οι κλίσεις θα πρέπει να διαμορφώνονται με ακρίβεια επιμερίζοντας σωστά την επιφάνεια ανά υδρορροή. Κατασκευάζονται είτε με αφρομπετόν ή περλομπετόν, όταν μας ενδιαφέρει η μη επιβάρυνση της κατασκευής με φορτία είτε με γαρμπιλομπετόν ή τσιμεντοκονίαμα.

4. Στεγανοποίηση

Οι λύσεις στεγανοποίησης της ταράτσας που καλύπτουν τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ,όσον αφορά τις αντοχές ,την ελαστικότητα, την διάρκεια ζωής κλπ είναι:
Με ελαστομερή ασφαλτόπανα
Με μεμβράνες PVC, FPO κλπ
Με υγρές επαλειφόμενες οπλισμένες μεμβράνες

Έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος
Έλεγχος για υγρασία , σαθρά τμήματα και κοιλότητες. Αποκατάσταση των σαθρών και των κοιλοτήτων με επισκευαστικό κονίαμα.
Διαμόρφωση λουκιού με τσιμεντοκονίαμα στην συμβολή στηθαίου και στρώσης κλίσεων.
Επιμελής καθαρισμός του υποστρώματος.
Αστάρωμα της επιφάνειας ανάλογα με το είδος της στεγανοποίησης.

5. Στρώση βατότητας

Η στρώση βατότητας δεν αποτελεί βασική στρώση της μόνωσης του δώματος αλλά σχετίζεται με το είδος της χρήσης του.

Όταν η χρήση του δώματος είναι περιορισμένη , δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή στρώσης βατότητας. Σε αυτή την περίπτωση η τελική στρώση της μόνωσης είναι η στεγανοποίηση με τεχνικά χαρακτηριστικά για τελική στρώση και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Όταν το συμβατικό δώμα είναι διαμορφωμένο ως βατό, μπορεί να επικαλυφθεί με πλάκες πεζοδρομίου ,πλακίδια, μάρμαρα, βιομηχανικό beton, βότσαλο, deck, κλπ.

Η προστασία της στεγανοποίησης και ο διαχωρισμός της, με γεωύφασμα ή πολυαιθυλένιο, από την πλακόστρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί εμποδίζει την αυτούσια μεταφορά των θερμικών συστολοδιοαστολών που προκαλούν καταπόνηση και πρόωρη γήρανση της στεγάνωσης.

Η δημιουργία περιμετρικών αρμών διαστολής και ενδιάμεσων, στην στρώση βατότητας είναι ιδιαίτερα αναγκαία για την αποφυγή καταπόνησης και αποκόλλησης της στεγάνωσης από τα στηθαία, την μη πρόκληση ρηγματώσεων στα στηθαία και στους σοβάδες.

Ευαίσθητα σημεία στις μονώσεις ταρατσών

Διερεύνηση για πιθανές θερμογέφυρες σε στηθαία, ανεστραμμένα δοκάρια, βάσεις και αντιμετώπιση τους.
Διευθέτηση των υδραυλικών σωλήνων, των ηλιακών, των κλιματιστικών , των ηλεκτρολογικών καλωδίων κλπ, που διαπερνούν την ταράτσα για την εξασφάλιση της απόλυτης στεγανότητας τους.
Οι μεταλλικές βάσεις των ηλιακών, των φωτοβολταϊκών ,των κεραιών ,των κιγκλιδωμάτων κλπ ,ως ασυνέχειες της στεγάνωσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα.
Διερεύνηση για την αναγκαιότητα τοποθέτησης εξαεριστήρων επιφανείας για την διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας.
Εξασφάλιση της συναρμογής της στεγάνωσης της ταράτσας με τις υδρορροές.
Η περιμετρική εξασφάλιση της απόληξης της στεγάνωσης και η στεγανοποίηση του στηθαίου.
Απαραίτητη η διαμόρφωση αρμών διαστολής περιμετρικά στα στηθαία και ενδιάμεσα σε κάνναβο ανά 9-12 m2,σε όλο το βάθος της τελικής επίστρωσης και πλήρωση με πολυουρεθανική μαστίχη.
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο χώρο σας, προτείνουμε λύσεις και υλικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σας απασχολούν.
Θα μας βρείτε: Αδμήτου 57 Περιστέρι ΤΗΛ:2121013163 ΚΙΝ:69478929
Φωτογραφία του χρήστη Monoplus.

 
 

Monoplus ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

Monoplus

ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η υγρασία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον επικίνδυνους εχθρούς των κατασκευών. Οι φθορές που προκαλεί δημιουργούν σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα. Όσο εύκολη είναι η προσβολή μια κατασκευής από υγρασία, τόσο δύσκολη είναι η εξάλειψη της και η αποκατάσταση των φθορών που προκάλεσε.

Γι’ αυτό το λόγο ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της είναι η πρόληψη.

...
Η αναζήτηση της αιτίας της υγρασίας δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση.

Η ορθή διάγνωση της αποτελεί την απαρχή μιας οριστικής λύσης του προβλήματος. Στη συνέχεια η επιλογή της βέλτιστης λύσης στεγάνωσης, από οικονομικής και τεχνικής άποψης με υλικά και συστήματα πιστοποιημένα και η εφαρμογή της από εκπαιδευμένα συνεργεία με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό στις λεπτομέρειες. Ακολουθεί η συνεχής συντήρηση στις μονώσεις και η αποκατάσταση τυχόν εμφανιζόμενων φθορών. Έτσι εξασφαλίζεται ουσιαστικά η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής στις μονώσεις και αποκτούν νόημα οι εγγυήσεις.
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο χώρο σας, προτείνουμε λύσεις και υλικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σας απασχολούν.
Θα μας βρείτε: Αδμήτου 57 περιστέρι ΤΗΛ:2121013163 ΚΙΝ:6947892945
Δείτε περισσότερα
Φωτογραφία του χρήστη Monoplus.
Φωτογραφία του χρήστη Monoplus.
 

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Η παλαιότητα, η κατασκευή των κτιρίων και η έλλειψη θερμομόνωσης είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην κατανάλωση ενέργειας ενός σπιτιού.
Η σωστή θερμομόνωση μειώνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού, κάνει το σπίτι σας υγιές και εσάς ευσυνείδητους πολίτες, καθώς το σπίτι σας θα επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον. Τα βασικά στοιχεία ενός κτιρίου που πρέπει να προσεχτούν, όταν αναφερόμαστε στη θερμομόνωση του κελύφους, είναι η ταράτσα και οι περιμετρικοί τοίχοι, φυσικά την ίδια βαρύτητα έχουν το υπόγειο και η πυλωτή.
Η ταράτσα έχει τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας, γι΄αυτό πρέπει να ελέγχεται συστηματικά και αν διαπιστωθεί πρόβλημα να μονωθεί. Η μόνωση μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση εξηλασμένης (ελαφριές πλάκες πολυστερίνης) ή διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ), με πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα, φελλό ή μονώσεις κυτταρίνης (παράγονται από ανακυκλωμένο χαρτί).

Ενημερωθείτε αν μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' οίκον.
Μια ακόμα ασφαλιστική δικλείδα είναι οι φυτεμένες πράσινες ταράτσες, οι οποίες προσφέρουν εκτός από όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα επιπλέον θερμομόνωση και προστασία των υλικών.
Για καλύτερο θερμομονωτικό αποτέλεσμα, επενδύονται με μόνωση και οι περιμετρικοί τοίχοι ώστε να προστατεύεται πλήρως το κτίριο. Στην περίπτωση αυτή τα υλικά της επένδυσης θα  πρέπει να σοβατιστούν στη συνέχεια με ειδικούς σοβάδες, ώστε να δημιουργηθεί ένα συμπαγές και αδιαπέραστο περίβλημα, το οποίο τα προστατεύει και δεν αφήνει τη θερμότητα να συσσωρεύεται στην επιφάνειά τους αλλά τη διοχετεύει ξανά στο περιβάλλον.
H μόνωση στα υπόγεια είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί στο στάδιο της κατασκευής. Φυσικά μπορεί να γίνει αργότερα, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει εσωτερικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα υλικά της θερμομόνωσης εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς, π.χ. πυροπροστασία, ηχομόνωση κ.λπ.
Ένας ακόμα χώρος που αν μονωθεί θα νιώσετε τη διαφορά είναι η πυλωτή. Τα στοιχεία τα οποία μπορείτε να προστατέψετε είναι η πλάκα, τα δοκάρια και οι κολόνες, ώστε να μη δημιουργούνται θερμογέφυρες.
Με τη συγκεκριμένη επένδυση, μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Kατ’ οίκον.

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ή ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ

 Το κυψελωτό σκυρόδεμα (cellular concrete) ή αφρομπετόν (foamed concrete) είναι ένα χαμηλού βάρους και εξαιρετικής σκληρότητας προϊόν που δημιουργείται από την ανάμιξη ενυδατωμένου τσιμέντου και αφρού υψηλής αντοχής (heavy duty foam).
Η παραπάνω ανάμιξη έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό φυσαλίδων αέρα εντός της μάζας του τσιμέντου παράγοντας μια ομοιογενή δομή «κηρήθρας», η οποία προσφέρει στο τελικό προϊόν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες καθώς και μεγάλη αντοχή.
 


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Το κυψελωτό σκυρόδεμα ή αφρομπετόν παράγεται στον χώρο του εργοταξίου πάνω σε αυτοκινούμενη μονάδα από ειδικευμένο συνεργείο.
Στη μονάδα ανάμιξης γίνεται η πρόσμιξη ποσότητας νερού και τσιμέντου (0,5-0,6 Kg νερού ανά Kg τσιμέντου ανάλογα την εφαρμογή και την θερμοκρασία περιβάλλοντος) και στη συνέχεια προστίθεται κατάλληλη ποσότητα αφρού, που παράγεται στην μονάδα αφροποίησης.
Μετά την ολοκλήρωση της ανάμιξης το έτοιμο προϊόν μεταφέρεται με ειδική αντλία μέσω εύκαμπτων σωληνώσεων στο χώρο ρίψης. Η σταθερή αναλογία νερού - τσιμέντου και ο τρόπος παραγωγής του ειδικού αφρού είναι τέτοια που καθιστούν σταθερή την τελική πυκνότητα και ομοιογένεια του τελικού προϊόντος.


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΥ
 Σημαντικοί παράγοντες για τις ιδιότητες του κυψελωτού τσιμέντου αποτελούν:
1. H πυκνότητα του, η οποία ποικίλει από 250 – 500 Kg/ m³.
2. Tο αφρογόνο διάλυμα (η ουσία που παράγει τον ειδικό αφρό) το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλα ενισχυμένο με συστατικά που παράγουν σταθερής διαμέτρου φυσαλίδες, δεν επιτρέπουν την καταστροφή τους, παρουσιάζει μεγάλη απόδοση αφροποίησης και η σταθερότητα του αφρού είναι τέτοια, ώστε οι φυσαλίδες αέρα να διατηρούνται αναλλοίωτες και ικανές να αντιστέκονται στην ολική εργασία της ανάμιξης, μεταφοράς – ρίψης, τοποθέτησης και σκλήρυνσης του αφρομπετόν.
3. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η οποία καθορίζει την ξήρανση του τελικού προϊόντος.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 Οι κυριότερες εφαρμογές του κυψελωτού τσιμέντου είναι:
Θερμομόνωση και δημιουργία ρύσεων σε ταράτσες.
Θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία δαπέδων.
Γεμίσματα δαπέδων ανεστραμμένων δοκών.

Για εφαρμογές θερμομόνωσης χρησιμοποιούνται πυκνότητες της τάξης των 250 –300 Kg/m³.  Στην περίπτωση χρήσης του ως υπόστρωμα δαπέδων με τελικήκάλυψη μαρμάρων, πλακιδίων ή μωσαϊκού έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθείχωρίς ενισχυτική στρώση άλλου σκυροδέματος εξοικονομώντας χρόνο και περαιτέρω έξοδα.